Demokracja XXI wieku

Zdzisław Gromada

Kup teraz

O książce

Co musisz wiedzieć przed dokonaniem zakupu książki

Tytuł: Demokracja XXI wieku
Autor Zdzisław Gromada
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 132
Rodzaj okładki: miękka
Cena (z przesyłką): 40 zł

Od autora

Od 60 lat kibicuję naszej Najjaśniejszej. Rok 1989 był dla mnie, poczciwego obywatela zajętego swoją rodziną i pracą, rokiem przełomu. Byłem przekonany, że demokracja którą wywalczyliśmy to system wolności i mądrości zbiorowej. Niestety zawiodłem się. Okazało się, ze zamieniliśmy „siekierkę na kijek”

Szokiem był dla mnie rok 2005. Wybory wygrały dwa duże post solidarnościowe ugrupowania polityczne. Byłem przekonany, że solidarnościowcy z którymi w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku walczyłem o lepszą Polskę razem powalczą o nasze dobre jutro. Niestety okazało się, że dla nich dobro osobiste czyli zdobycie i sprawowanie władzy jest ważniejsze niż nasze dobro wspólne. Cały czas zamiast wspólnie poszukiwać kompromisowych rozwiązań problemów życiowych obywateli toczą ze sobą wyczerpującą i kosztowną wojnę na górze. W tych warunkach nie mamy szans na dobre jutro. Maksyma ludowa mówi jednoznacznie: „Zgoda buduje - niezgoda rujnuje”.

Na wiecu Solidarności w Warszawie w 1981 roku Jacek Fedorowicz dał manifestantom dobrą radę „Ściągać należy od prymusów a nie od dwójkowiczów”. Ze znalezieniem prymusa politycznego nie ma problemu. Jego ambasada w Polsce wydała w 2011 roku publikację pt. „Szwajcarska demokracja modelem XXI wieku”. Problemem skorzystania z dobrej rady jest brak doświadczenia prostych obywateli w sprawowaniu władzy zwierzchniej i ich wrodzone przekonanie że do tego „nie dorośli” oraz przekonanie mniejszości, że prosta większość jest egoistyczna i będzie ich prześladować. Np. elity finansowe są przekonane, że pierwszą decyzją powszechnej {biednej} większości będzie: „zabrać bogatym i dać biednym”.

Szwajcarom się udało. Uwierzyli w swoją obywatelską dorosłość i przekonali o tym swoje mniejszości. Z powodzeniem od 150 lat prości obywatele sprawują w swojej Federacji władzę zwierzchnią nad politykami. Żadne mniejszości nie skarżą się na prześladowanie. Ich system polityczny okazał się wyjątkowo skuteczny. Dzięki niemu awansowali z najbiedniejszego narodu w Europie na wyjątkowo bogaty naród w Świecie. 80 procent obywateli jest dumna z ich systemu politycznego.

Niniejsza publikacja to zbiór moich publikacji w sieci z okresu 2005 – 2019 w których przekonuję braci rodaków. że jeśli chcemy mieć nadzieję na dobre jutro to powinniśmy zmienić demokrację przedstawicielską na obywatelską. Podsumowanie moich refleksji znajduje się w publikacji nr 82 z 2018 roku pt. „XXI wiek – najwyższy czas zmienić demokrację przedstawicielską na pół bezpośrednią” oraz nr 85 z 2019 pt. „Propozycja pierwszego kroku w kierunku demokracji XXI wieku w RP”

Opinie na temat książki

Autor niniejszej publikacji, jako jeden z nielicznych w naszym państwie, analizuje możliwości wprowadzenia instrumentów polityczno-decyzyjnych w Polsce, opartych na demokracji bezpośredniej na wzór szwajcarski. Zdzisław Gromada jest niewątpliwie prekursorem tego nurtu w polskiej rzeczywistości politycznej i zdecydowanym zwolennikiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Od momentu rozpoczęcia procesów transformacji systemowej mija trzydzieści lat, a Polacy do tej pory nie potrafili wytworzyć sprawnie funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. Wolność obywatelska, o którą walczyliśmy w okresie realnego socjalizmu przestaje mieć dla polskich obywateli wartość, wydaje się, że większe znaczenie ma wolność ekonomiczna. Ośrodki władcze wykorzystują to umiejętnie, prowadząc swoistą politykę na zasadzie «dziel i rządź».

Autor dostrzega te wypaczenia młodej polskiej demokracji i podaje receptę na lepsze jej funkcjonowanie. Zdzisław Gromada opowiada się za wprowadzeniem demokracji oddolnej, bliskiej obywatelom według reguły: demokracja sprzyja budowie społeczeństwa obywatelskiego, ale bez tego typu społeczeństwa nie będzie w Polsce prawdziwej demokracji.

Artykuły z tej książki były moją inspiracją. Uczyłem się demokracji bezpośredniej od Zdzisława Gromady. Polecam czytelnikom, a Zdzisławowi gratuluję publikacji.